Kvalitetspolicy

 

Kvalitetsmål

Invite Europe AB och WHOP är certifierade enl. ISO 9001. Vi ska leverera produkter som tillfredsställer kundernas krav och förväntningar. Samtliga våra medarbetare ansvarar för våra produkters säkerhet och kvalitet. Företaget strävar efter ett väl fungerande kvalitetsledningssystem.

Bolagen och var och en av dess anställda ska ha målsättningen att leverera produkter utan felaktigheter så att de uppfyller förväntad kvalitet till slutkund. Det är företagsledningens åtagande att utbilda, informera och organisera så att varje medarbetare vet vad som är rätt. Vi ska även ständigt arbeta på att förbättra och förnya våra produkter.

Vi gör ständigt stickprover dels i fabriken men även när produkterna kommer till lagret i Sverige. Stickprover görs på sömnad, kvalitet på tyget, slitstyrka, infärgning, tvättegenskaper m.m. Prover skickas även till testinstitut för inspektion av ovanstående.

Vi ställer samma kvalitets krav på våra grossister.

Det är företagsledningens åtagande att erforderliga resurser för kvalitetsarbetet finns och att kvalitetssystemet efterlevs.

Vi använder sig endast av Postnord som distributör av våra paket. Postnord är ISO certifierade.

Denna Kvalitetspolicy utgör grunden för vårt kvalitetstänkande, då all vår verksamhet ska vara sådan att du som kund ser oss som förstahandsvalet av leverantör. Vi ska ge våra kunder god service genom att:

  1. Vara lyhörda och flexibla genom ett noggrant planerande vid genomgång från underlag/order/avtal till leverans.
  2. Hålla en hög tillgänglighet för våra kunder och leverera rätt från början och i rätt tid.
  3. Erbjuda Kunder det där lilla extra med bibehållen hög kvalitet genom att se till att resurser finns i form av våra välutbildade medarbetare.
  4. Regelbundet göra kvalitetskontroller av utförda tjänster samt aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar inom ramen för ett certifierat ledningssystem.
  5. Ledningen ser till att denna Kvalitetspolicy är känd i bolaget och att arbeta med ständig förbättring av ledningssystemet, skapa och vidmakthålla resurser för efterlevnad och kontroll samt se till att minst följa gällande författnings- och lagkrav.

För att kunna leverera god service så strävar vi efter att i löpande dialog med kunder, medarbetare och leverantörer, ständigt bli bättre på att tillgodose kundernas behov och sätta dessa i centrum av vår verksamhet.

 

Stefan Gustavsson, VD och Kvalitetsansvarig